top of page

אודות

מועדון רוטרי אפקה אביבטק הינו מועדון ייחודי בין עשרות אלפי מועדוני רוטרי בעולם המתנדבים למען הקהילה. הקהילה שהגדיר המועדון הינה קהילת ההייטק שבסיסה בישראל. חברי המועדון הינם אנשי הייטק בעלי ניסיון וידע עשירים ממגוון תחומים:

חדשנות בתחומים טכנולוגיים רבים ומגוונים

מולטימדיה

ביוטכנולוגיה

תקשורת

חזון ומטרות

חזון ומטרות

המועדון, כחלק מארגון רוטרי הבינלאומי, שם לו למטרה להוות אכסניה לאנשי הייטק ישראלים, המעוניינים לסייע בהתנדבות להעצמת ישראל כמובילה עולמית בתחומי המדע והטכנולוגיה, בזכות מערכת קשרים ענפה בסביבת העבודה של הי טק:

  • קשרים להשקעות

  • קשרים לתעשייה מגוונת

  • קשרים לרשות לחדשנות, ולסביבה העסקית התומכת בסטארטאפים

  • קשרים בחו"ל ובלשכות מסחר

03ecab_c8fa961cb53347f1b52d3bfe5566c452_
  • מועדון רוטרי אפקה אביבטק שם לו למטרה לפעול ולתרום לשגשוגה של קהילת ההייטק הישראלית  במתן ייעוץ, הכוונה, ויצירת קשרים עם לקוחות ושותפים עסקיים פוטנציאליים.

  • המועדון מסייע לחברות צעירות ביותר, כמו במאיץ The Hive, המוכוון ליזמים, עולים חדשים  ולחברות בשלבים מתקדמים יותר, לפתח את הקשרים הבינלאומיים שלהם בשיתוף מועדוני וחברי רוטרי בעולם.

  • המועדון יגדיר משימות קצרות וארוכות טווח בשיתוף גורמי ממשל, אקדמיה וחברות עסקיות למען מטרה זו שבהן ייקחו חלק חברי המועדון.

  • המועדון הגדיר משימות לטווח ארוך וקצר מתוך כוונה להגדיל את כח האדם המדעי טכנולוגי: החל בבית הספר היסודי, המשך בהסבת עובדים למקצועות הטכנולוגיה, וכלה בשיתוף צעירים יהודיים בעולם בחוויית ההייטק הישראלי.

  • המועדון מחזק ומאפשר קשרים עסקיים בין חבריו, ומאפשר חשיפה להזדמנויות עסקיות שונות.

  • המועדון מאפשר קשרים חברתיים בין כל חברי המועדון ובני משפחותיהם.

בעלי התפקידים במועדון

Motti Gejbrowitz.jpg

אפיק המועדון

מוטי גיברוביץ

Sasson Guetta1.jpg

ועדת מדיה ויח״צ

ששון גואטה

Yuval Eshel.JPG.jpg

גזבר

יובל אשל

Gil Feingold.jpg

אפיק החברים והמקצוע

גיל פיינגולד

Tzachi Cohen2.jpg

מזכיר

צחי כהן

Itai Bass.jpg

אפיק בינלאומי

איתי בס

Dov Cohen.jpg

נשיא

דב כהן

Motty Greenhouse.jpeg

אפיק קהילה סטארטאפים

מוטי גרינהאוס

הנהלה

פעילויות

world.jpg
bottom of page