top of page

פעילויות - קשרים חברתיים

המועדון שלנו הינו סיפור הצלחה, המושך אליו חברים איכותיים מכל הארץ. המועדון מהווה מודל לחיקוי ודוגמה מתמשכת של הצלחה באזור ואף בעולם.

המועדון בתהליך צמיחה תמידית ומונה כיום כ-62 חברים, וממשיך להוות מוקד משיכה לחברים רבים. החברים במועדון חושבים ומאמינים "שהמועדון מוצלח" ולכן ממשיכים להיות חברים ומשתתפים בפגישות ובפעילויות המגוונות.

השנה הוחלט על מיקוד הפעילות בהעצמת החברות בין החברים וזאת ע"י מיסוד והגברת מפגשי הרעות בבתי החברים:

  • יקוימו 2 סוגי מפגשים:

- קבוצות קטנות של 4-6 זוגות

- קבוצות גדולות של 14-20 זוגות

  • שיבוץ הצוותים נעשה ע" אתי פז וצוות רעות, כאשר המארח בוחר 1-2 זוגות  מהמועדון.

  • יקוימו 3 מפגשי רעות בחודש, כך שבממוצע חבר מועדון ישתתף לפחות פעם אחת בשנה. מפגשי הרעות במתכונת החדשה החלו עם כניסת הנשיא  לשנת 2019-20 רן ליבר בחודש יולי האחרון.

  • מדי פעם יתקיימו ערבים ייעודיים שיוקדשו לטיפוח ההיכרות בין החברים באמצעות מעגלי שיח סביב לשולחנות עגולים.

bottom of page