top of page

פעילויות - קשרים בינלאומיים

תכנית לשת״פ בינלאומי

תכנית חדשה שהחלה את פעילותה ביולי 2019.

earth-globe.png

מטרות עיקריות

  • לעזור לחברות הייטק צעירות בישראל למצוא שותפים טכנולוגיים ועסקיים באירופה.

  • במקביל - לעזור לחברות טכנולוגיה אירופאיות בפתיחת דלתות לחדשנות והטכנולוגיה הישראלית.

  • לעזור לחברי המועדונים בארץ ובחו"ל להרחיב את הרשת העסקית/טכנולוגית שלהם בחו"ל.

 

אופן הפעולה (בשלבי בחינה)

  • התמקדות בשלב ראשון בגרמניה (פיילוט לבדיקת הקונספט)

  • הקמת פורום של חברי רוטרי בגרמניה שמעוניינים ורוצים לקחת חלק בתכנית

  • התקשורת בין המועדון שלנו לבין חברי הפורום תיעשה בעיקר בשיחת ועידה בווידאו, שתאפשר לחברות כמו גם לחברי המועדון שלנו וחברי הפורום בגרמניה להציג את עצמם ולדון בצרכים שלהם.

  • תחומי הפעולה שבהם נתמקד שלב הראשון: מכשור רפואי, מים, קלינטק (אנרגיה ירוקה, פודטק, אגריטק), עיר חכמה.

  • חברות ההייטק הצעירות בישראל תיבחרנה מתוך החברות שהציגו את עצמן בערבי הסטרטאפ שהמועדון שלנו מקיים אחת לחודש, עפ"י קריטריונים שהוגדרו ע"י צוות ההיגוי.

Newsletters

מפגשים - קשרים בינלאומיים

bottom of page