top of page

פעילויות - קשרים עסקיים

  • חברי מועדון רוטרי אביבטק נמנים על בכירי תעשיית ההייטק - יזמים, משקיעים, בעלי תפקידים בכירים בחברות גלובליות, אנשי פיתוח ושיווק.

  • אפיק המועדון מאפשר לחברים ליצור קשרים עסקיים בין חברי המועדון וקישורים לחברות, מיזמים, קרנות ולכל האקו-סיסטם של קהילת ההייטק המקומית.

  • במסגרת אפיק המועדון מתכנסים חברי המועדון אחת לחודש למפגש הכולל עדכונים על פעילות המועדון והרצאה של מרצה אורח בתחומי טכנולוגיה מתקדמת, חדשנות ויזמות, כמו חידושים במדע וברפואה, רכב אוטונומי, סייבר ועוד הרבה נושאים מעניינים ומרתקים. כמו כן מוקדש זמן בין ההרצאות למפגש של החברים ליצירת networking, "פתיחת דלתות", פיתוח הזדמנויות עסקיות והעמקת הקשרים - הן החברתיים והן העסקיים - בין החברים.

  • בנוסף, יוצאים חברי המועדון אחת לרבעון לסיורים מקצועיים בתחומי התשתית, המדע והטכנולוגיה  לצורכי העשרה ופיתוח הקשרים העסקיים. בין השאר סיירו חברי המועדון באתר הרכבת הקלה, מתקן התפלה, נמל הדרום החדש ועוד.

  • פעילויות אלו, בנוסף לערבי המיזמים והתנדבות בקהילה תורמים להעמקת הקשרים העסקיים בין החברים ולפיתוח יוזמות עסקיות חדשות וחדשניות.

bottom of page