top of page

קשרי קהילה - פרויקט תגלית

תמיכה בתכניות תגלית

donation.jpg

תגלית

www.taglitisrael.co.il

תכנית הדגל שפועלת כבר הרבה שנים להבאת משלחות של צעירים יהודים ארצה.

משימתה העיקרית – חיבור צעירים יהודים בכל העולם אל זהותם היהודית ואל מדינת ישראל

תמיכה נדרשת של חברי המועדון :

  • הרצאות לקבוצות מחו"ל במרכז החדשנות (סיפור אישי של חבר מועדון).

  • עזרה ביצירת קשר עם חברות הייטק ישראליות.

תגלית אקסל

coller.tau.ac.il/news/taglit

תכנית המנהיגות של תגלית בה נבחרים 54 סטודנטים מצטיינים (צפון אמריקה) ןמטרתה לאתר את המנהיגים העסקיים של הדור הבא. זוהי תכנית התמחות בת 10 שבועות בחברות הגדולות בשוק הישראלי.

תגלית אקסל ונטשרס

www.accelerators.co.il/accelerator/163/Excel-Ventures

תכנית היזמות של תגלית בה נבחרים 10 המצטיינים ביותר, אליהם מצטרפים 10 ישראלים מצטיינים.

המצטיינים הנבחרים מחולקים ל-6 צוותים מעורבים, שמקימים 6 חברות הזנק שיש בהן מרכיב טכנולוגי. פועלים בתוך אקסלרטור בת"א, במשך 10 שבועות במהלך הקיץ (יוני – יולי – אוגוסט)

תמיכה  אפשרית של חברי המועדון בתכניות אקסל ואקסל ונטשרס

  • מנטורינג למיזמים

  • הכשרת אקסלרים בוגרים לשמש כמנטורים

  • משוב למיזמים במסגרת הפגישות השבועיות שנערכות איתם

  • הרצאות

  • סדנאות

  • נבחנת האפשרות לשילוב חברי מועדון רוטרי אביבטק במחזור הקיץ

bottom of page