top of page

קשרי קהילה - אפיק הייטק וטכנולוגיה

  • מועדון הרוטרי אביבטק פועל בכדי לקדם ולייצר ערך לקהילת היזמות והייטק בישראל, בעזרת נסיון חבריו וקשריהם בתעשייה זו בישראל ובעולם.

  • מדי חודש מתקיימת פגישת מועדון עם מיזמים נבחרים בתחום פעילות מסוים.

  • למועדון אביבטק קשר עם גופי השקעה, חממות ואקסלרטורים. דרך גופים אלו, המקושרים למגוון חברות הזנק בתחומים רבים ובשלבים שונים, נחשפים חברי המועדון לחברות טכנולוגיה פרטיות ומיזמי הייטק רבים בתחילת דרכם.

  • חברי המועדון - המגיעים מצמרת התפקידים התפעוליים בתעשיית ההייטק הישראלית - מציעים את תמיכתם כמנטורים פעילים (ללא תמורה) וכמרצים.

  • המועדון שמח לארח מיזמים בעלי מוצרים או שירות קיימים, או גופי השקעה ואקסלרטורים, המעוניינים בחשיפה לניסיון והקשרים הרלוונטיים של חברי המועדון.

השותפים שלנו

גבהים_edited.jpg
מאיץ גליל.jpeg
bottom of page