top of page

קשרי קהילה - אפיק החינוך

מטרת אפיק החינוך

לרתום את הידע והניסיון של חברי המועדון לשיפור רמת החינוך המדעי טכנולוגי במדינת ישראל.

מטרות - אייקון.png

אפיק החינוך פועל ברציפות בפרויקט השראה. פרויקט בשיתוף פעולה עם משרד החינוך, מרכז למדע להכשרת מורי מדע ביסודי ועמותת חתני נובל למצוינות בחינוך. במסגרת הפרויקט, מדריכי מורי מדעים מכל הארץ נחשפים למגוון תחומי דעת, אותם מעבירים להם חברי המועדון בסדרת מפגשי העשרה לאורך השנה. הנושאים שמועברים במפגשים אלו משמשים כהשראה למדריכי המורים, המפתחים בהשראתם חומרים לפעילות בכיתות המדעים בבית הספר היסודיים.

 

בנוסף, השנה אנו מלווים את פעילות המורים בכיתות בבתי הספר, על מנת לעזור למורה המדעים כשהוא מעביר את החומרים שפיתח בהשראת המפגשים עם חברי המועדון, וגם  כדי לבחון את היעילות והיכולת של מדריכי המורים לתרגם את מפגשי ההשראה לפעילות עם התלמידים בכיתות.

בהמשך, נפעל לכך שפרויקט השראה יתרחב ויגיע לכלל מורי המדעים בארץ, אשר יפתחו ויעבירו בהשראתו פעילויות לתלמידים בכל הארץ.

המועדון מעוניין שכל חבר ישתלב בפעילות התנדבותית באחד מהאפיקים הפועלים במועדון. חברים המעוניינים להשתתף בפעילות האפיק, מוזמנים לפנות לעמי שטיינר ולעדית טבל – מרכזי הפעילות באפיק החינוך.

Novel-2.jpg
Novel-1.jpg

שיתופי פעולה

  • אפיק החינוך נמצא בקשר שוטף עם גורמים במשרד החינוך. בפרט: מפמ"ר מדעים (הגורם האחראי על תכניות הלימודים למדעים בבתי הספר בכל הארץ). ועדת מקצוע מדעים במכון ויצמן, ועוד.

 

  • אפיק החינוך מקיים קשר שוטף עם מרכז למדע להכשרת מורי מדעים באונ' ת"א. כל המפגשים עם מדריכי המורים נעשים במסגרת פעילות עם מרכז למדע ובהשתתפות מנהלת המרכז, הגב' מירי דרסלר.

 

  • אפיק החינוך בקשר עם עמותת חתני נובל למצוינות בחינוך אשר עוזרת בפיתוח החומרים למפגשים בין חברי המועדון והמורים. עמותת חתני נובל פועלת בכ-100 בתי ספר ברחבי הארץ בפעילות של מדענים, מהנדסים וטייסים עם תלמידים בבתי הספר. במסגרת שיתוף הפעולה עם מועדון רוטרי, מפותחים תכנים לצורך הפעילות של חברי המועדון עם מדריכי המורים בפרויקט השראה. עמי שטיינר העומד בראש אפיק החינוך הוא גם מייסד שותף ומנהל הפעילות של עמותת חתני נובל.

 

  • המועדון מציע מגוון אפשרויות להתנדבות בתחום החינוך, כולל:

- פעילות בתחרויות FIRST ברובוטיקה

- פעילות עם מכללת אפקה להנדסה בליווי כמנטורים בתוכנית היזמות AFEX ובאירועי חדשנות ויזמות שונים, ובשיפוט בפרויקטי הגמר במכללה

  • ניתן לקבל פרטים נוספים על הצטרפות לפעילויות אלו מצוות אפיק החינוך.

bottom of page